Kết nối và Reset, Fix lỗi Tai nghe Bluetooth Sabbat X12 Pro & Sabbat E12

Tai nghe Sabbat X12 Pro, Sabbat E12 của bạn bị tách ra độc lập, không kết nối được cùng lúc?

Bạn không biết reset lại chiếc tai nghe Sabbat của mình?

Chế độ tách tai nghe sabbat x12 pro

CÁCH GIẢI QUYẾT: 60s thao tác cùng với Boola nhé!

Bước 1: Xóa kết nối bluetooth với tên Sabbat X12 Pro, Sabbat X12 Pro – R

Bước 2: Lấy tai nghe từ dock sạc ra. Nhấn giữ 4s để tắt nguồn tai nghe. Tiếp tục nhấn giữ 20s đến khi đèn được tắt hoàn toàn.

Bước 3: Bỏ tai nghe vào dock sạc để khoảng 5s, rồi lấy tai nghe ra cùng lúc và kết nối bình thường. (Chú ý: không lấy tai nghe bên phải ra trước)

Kết nối bluetooth tai nghe sabbat x12 pro

Thế là cùng thưởng thức âm nhạc thôi!

Với chiếc tai nghe Sabbat E12 cũng làm tương tự các bước trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Boola, để nhân viên hỗ trợ tận tình cho bạn nhé!